Kroon Chakra

De Kroon Chakra

Kristallen geassocieerd met het kruinchakra:

– Amethist
– Chalcopyriet

  • Helder kwarts
  • Elestiaal kwarts
  • Lemurische kwarts
  • Lithium Kwarts
  • Lepidoliet
  • Seleniet
  • Titanium Aura

De Hartchakra bevindt zich in het midden van het borstbeengebied. Deze chakra is groen en is de middelste chakra tussen onderste drie en bovenste drie. Het hartchakra heerst energetisch over je zelfliefde en liefde die je hebt voor anderen, mededogen en het vermogen om te vergeven en te aanvaarden.
Een onevenwichtige hartchakra kan ons het gevoel geven afgesneden te zijn van anderen, niet liefdevol te zijn naar onszelf en afgesloten te zijn.
Wanneer we een evenwichtige hartchakra hebben, voelen we ons liefdevol naar onszelf en anderen. We zullen ons ook verbonden voelen met de magische, universele liefde voor alle dingen in de natuur en het leven.
Hart Chakra Affirmatie: “Ik ben liefde. Ik hou van mezelf. Ik hou onvoorwaardelijk van iedereen.”